Νέα

10-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση.
Περισσότερα...
20-01-2017 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
17-01-2017 Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ.
Περισσότερα...
08-11-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ - Ορθή επανάληψη.
Περισσότερα...
24-10-2016 Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
11-10-2016 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (3 υπαλλήλων) στην ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
06-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού (1 υπαλλήλου) στην ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
17-08-2016 Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
29-07-2016 Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ για το έτος 2015.
Περισσότερα...
08-07-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
01-06-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
04-05-2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9
Περισσότερα...
22-04-2016 Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης συνεργατών για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ" στους Άξονες Προτεραιότητας 6-8-9- Οριζόντια Πράξη Υποέργου 1
Περισσότερα...
22-04-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην ΑΔΙΠ
Περισσότερα...
04-03-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
15-01-2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
31-12-2015 Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλων στην Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Περισσότερα...
31-08-2015 Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
28-08-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 24 συνεργατών.
Περισσότερα...
28-08-2015 Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.
Περισσότερα...
31-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 24 συνεργατών.
Περισσότερα...
31-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής πρότασης 4 συνεργατών.
Περισσότερα...
28-07-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων.
Περισσότερα...
27-07-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
15-07-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 11 - Μελέτες σχετικές με την αποστολή και τους στόχους της ΑΔΙΠ.
Περισσότερα...
07-06-2015 Στις 25-05-2015 η ΑΔΙΠ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα συνάντηση εργασίας ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ με θέμα την εξωτερική αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και την χρηματοδότηση του έργου των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ.
Χαιρετισμός Προέδρου 
Παρουσιάσεις Μελών ΔΣ ΑΔΙΠ 
03-06-2015 Αναρτήθηκε επαναπροκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
12-05-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το Υποέργο 3 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας.
Περισσότερα...
30-04-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
30-04-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Περισσότερα...
31-03-2015 Αναρτήθηκε προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.
Περισσότερα...
27-03-2015 Αναρτήθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων εμπειρογνωμόνων - συνεργατών.
Περισσότερα...
25-02-2015 Αναρτήθηκε διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
Περισσότερα...
24-11-2014 Αναρτήθηκε προκήρυξη για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού.
Περισσότερα...
17-09-2014 Αναρτήθηκε προκήρυξη για αποσπάσεις προσωπικού ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Περισσότερα...
13-08-2014 Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΑΔΙΠ (2013-2014).
Περισσότερα...